Priser 2019

Grundpakken

Programafgifter 192,00 kr.
Kontingent 540,00 kr.
Moms 183,00 kr.
Copydan 471,68 kr.
I alt pr. år
1.386,68 kr.

Mellempakken

Programafgifter 1.959.48 kr.
Kontingent 540,00 kr.
Moms 624,78 kr.
Copydan 545,22 kr.
I alt pr. år
3.669,75 kr.

Fuldpakken

Programafgifter 3.920,04 kr.
Kontingent 540,00 kr.
Moms 1.115,01 kr.
Copydan 640,53 kr.
I alt pr. år
6.215,58 kr.
*Radiokanalerne er inklusiv i alle tv-pakker

Øvrige udgifter:

Tilslutningsafgift op til 4. tilslutning. 3.000,00 kr.
Rykkergebyr for manglende betaling 100,00 kr.
Gebyr for genåbning 1.000,00 kr.

 

Kontingentet opkræves kvartalsvis i januar, april, juli samt oktober.
Ved ejendomshandler skal kontingentet indgå i den almindelige refusionsopgørelse.
Ved lejeboliger kan kontingentet opkræves ved lejer eller ejer efter aftale. Ved manglende betaling er det ejeren, der hæfter for kontingentet.