Priser 2020

Nu er er Viaplay Film og Serier inkluderet i alle TV-pakker.

Grundpakken

Programafgifter 403,44 kr.
Kontingent 540,00 kr.
Moms 235,86 kr.
Copydan 560,43 kr.
I alt pr. år
1.739,73 kr.

Mellempakken

Programafgifter 2.356.56 kr.
Kontingent 540,00 kr.
Moms 724,14 kr.
Copydan 647,76 kr.
I alt pr. år
4.268,46 kr.

Fuldpakken

Programafgifter 4.332,12 kr.
Kontingent 540,00 kr.
Moms 1.218,03 kr.
Copydan 725,43 kr.
I alt pr. år
6.815,58 kr.
*Radiokanalerne er inklusiv i alle tv-pakker

Øvrige udgifter:

Tilslutningsafgift op til 4. tilslutninger. 3.000,00 kr.
Rykkergebyr for manglende betaling 100,00 kr.
Gebyr for genåbning 1.000,00 kr.

 

Kontingentet opkræves kvartalsvis i januar, april, juli samt oktober.
Ved ejendomshandler skal kontingentet indgå i den almindelige refusionsopgørelse.
Ved lejeboliger kan kontingentet opkræves ved lejer eller ejer efter aftale. Ved manglende betaling er det ejeren, der hæfter for kontingentet.