Ordinær generalforsamling blev afholdt torsdag den 16. maj 2019 kl. 18.00

Klik  her for at se indkaldelse fra avisen

 

Generalforsamlingen afholdes efter dagsorden i.h.t. vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af en eller flere revisorer.
  9. Eventuelt.

 

Genelforsamlingen blev afholdt på Sportshotel Vejen, Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen.

 

 

Referat fra generalforsamling 2019