Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 16. September 2021 kl. 18.00 i sal 4

Se annoncen her : Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen afholdes efter dagsorden i.h.t. vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af en eller flere revisorer.
  9. Eventuelt.

Tilmelding senest den 8. september kl. 12.00 på mail tilmelding@vejen-net.dk oplys venligst navn, adresse og antal deltagere.

Generalforsamlingen afholdes hos Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen – afholdes i sal 4

 

Referat fra generalforsamling 2019