I midten af 1980’erne var der ca.10 større eller mindre antenneforeninger i Vejen.

Kravet til foreningerne havde indtil da været at de skulle kunne distribuere 1 dansk og
3 tyske tv-programmer. Men samfundsudviklingen betød, at der nu blev mulighed for at nedtage satellitprogrammer, ligesom den danske kanal TV 2 blev etableret.

 

Det stillede nye krav til foreningerne, og derfor blev der etableret et forum, hvor alle antenneforeninger inden for Vejen Kommune kunne udveksle erfaringer og synspunkter. Det blev samtidig starten på et tættere samarbejde blandt antenneforeningerne i Vejen by. Alle kunne se, at en sammenlægning til større enheder ville være en fordel for medlemmerne, fordi der kunne spares mange penge ved ikke at skulle opsætte paraboler, TV 2 antenne osv.

 

Mindre foreninger blev sammenlagt med større foreninger, og der blev etableret teknisk samarbejde mellem Vejen Syd-øst, Vejen Syd-Vest, Blomstermarken og Nord-Vest. Målet om kun at have en forening blev herefter hurtigt sat, og det mål nåede vi i første halvår af 1993.

 

Der blev afholdt ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i de tilbageværende foreninger, og med medlemmernes fulde opbakning blev foreningerne ophævet og herefter samlet i Antenneforeningen Vejen. Det samme gjaldt for Askov Antenneforening. Nyudviklinger gjorde det nemlig muligt, at der kunne ske en teknisk sammenkobling mellem Askov Antenneforenings anlæg og Hovedstationen i Ahornparken.

 

Antenneforeningen Vejen blev dannet og dækker nu hele Vejen og hele Askov. Foreningen har ca. 5.000 medlemmer, og har en bestyrelse på 5 mand. Antenneforeningen Vejens målsætning er bl.a. at kunne udbyde et så alsidigt udbud af både radio– og tv-programmer som muligt.

 

Samtidig hermed tilbyder Antenneforeningen Vejen alle dens medlemmer en hurtig Internetadgang via antennekablerne.